0
: 1
: 0.18 .
- FACEBOOK
80% . 0.1 5 .
...
#
4 0.18 . 50.00% 0.10 .
3 0.18 . 50.00% 0.10 .
2 thenotoriousmma_0700.18 . 50.00% 0.10 .
1 thenotoriousmma_0700.18 . 50.00% 0.10 .